23 proc. VAT za montaż żaluzji

Podatnik prowadzący swoją działalność polegającą na montażu rolet, żaluzji i innych w budynkach sklasyfikowanych w PKOB 111, 112, 113 musi rozliczyć podatek od towarów i usług według podstawowej 23-proc. stawki.

 

Montażem żaluzji rolet tekstylnych, aluminiowych, plis, moskitier, markiz itp. w obiektach budowlanych sklasyfikowanych w PKOB 111, 112 i 113 nie można uznać za konserwację, remont, modernizację, a także budowę. Jest tak dlatego, że czynności te nie dotyczą substancji samego budynku. Preferencyjna stawka VAT – 8 proc. – nie ma zastosowania do wszystkich usług dotyczących samego instalowania czy montażu różnych towarów.