Opłata za odbiór odholowanego firmowego auta to nie koszt

Jeżeli pozostawimy pojazd w miejscu niedozwolonym, zagrażającym bezpieczeństwu, możemy się liczyć z jego odholowaniem. Pojazd jest usuwany na koszt właściciela.

 

 

Zgodnie z ogólną zasadą rozliczania wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć każdy wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodów. Do kosztów nie można zaliczyć grzywien i kar pieniężnych m.in. w postępowaniu administracyjnym i w sprawach o wykroczenia. Opłata za usunięcie pojazdu nie jest karą, ale w związku że wiąże się ze złamaniem prawa nie może zostać zaliczona do kosztów.