Korepetytor bez kasy fiskalnej

Korepetycje udzielane przez osoby w sposób zorganizowany i ciągły mogą być potraktowane jako prowadzenie działalności gospodarczej. Wiążą się z tym obowiązki podatkowe, w tym stosowanie kasy fiskalnej.

 

Do 31 grudnia 2012 r. zwolnione z ewidencjonowania kasami fiskalnymi są usługi edukacji o symbolu PKWIU – 85. Wyszczególnić tu można usługi z grupowania PKWIU 85.59.19.0, oznaczone jako „usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”, czyli m.in. korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych.